Magyar English Deutsch Roman Serbian Horvat

Грајф – начин рада

Како размишлјамо. Како делујемо. Ко смо.Стандарди којих се придржавамо.


Лична одговорност

Грајф је познат у читавом свету по свом неоспорном интегритету. Наши лјуди – интелигентни, вредни и, пре свега, етични – сваког дана сваким својим делом изнова потврђују наш добар углед. Ово смо ми:

Одговорни и поуздани
Пуни поштованја за друге
Позитивног става
Добри тимски играчи
Учесници у решаванју питанјка
Учесници у процесу
Етични


Однос са клијентима

Клијенти компаније Грајф су наш највећи приоритет. Без нјих нема ни компаније. Овако ми сарађујемо са својим клијентима:

Непрестано водимо рачуна о потребама клијентима
Радимо на квалитету
Пружамо изузетне услуге
Стичемо оданост клијената
Све радимо беспрекорно
Сарађујемо са снабдевачима
Доследни смо и етични
Негујемо лојалност снабдевача
Пружамо квалитетне производе и услуге по разумној цени
Испунјавамо своје обавезе


Акционари

Сви ми такође радимо и за акционаре компаније Грајф, који су власници компаније. С тим у вези, стално настојимо да достигнемо велику вредност у свему што радимо:

Градимо вредност компаније
Одржавамо добар углед компаније

Подршка коју очекујемо од компаније

Ми имамо и нека разумна очекиванја од компаније и обавеза је компаније да настоји да испуни наша очекиванја. Наша очекиванја су следећа:

Праведан и равноправан третман сваког понаособ
Безбедност на радном месту
Искрена и поштена комуникација
Одговарајућа награда
Могућности за напредованје у каријери


Принципи којима се руководимо у послованју

Основа пословне праксе компаније Грајф јесте наша изјава о визији. У нјој се изражава ко смо ми и шта желимо да будемо. Начин рада компаније Грајф обухвата следеће поступке којима следимо ову визију:

Једна компанија, једна мисија, једна визија = један глас
Посвећеност будућности
Рад на сталном напретку
Усредсређиванје на суштину

 

 


Све у свему, начин рада компаније Грајф је више од речи написаних на папиру – то је начин живота.
То је оно што ми заправо јесмо.