Magyar English Deutsch Roman Serbian Horvat

Наше најважније вредности

Наши лјуди су наша прошлост, садашнјост и будућност

Поштоваћемо начин рада компаније Грајф и развијаћемо своју богату историју у овој компанији, која је изузетно место за рад. Пословаћемо у оквирима културе интегритета, карактера и поштованја. Одржаваћемо безбедну радну средину. Привлачићемо и неговати одговорну, способну, ефикасну и моћну радну снагу. Пружаћемо прилике за истицанје и усавршаванје. Комуницираћемо. Слушаћемо.

Наши клијенти су разлог нашег послованја

Испунјаваћемо обећанја дата клијентима. Бићемо синоним за квалитет и услуге. Решаваћемо нјихова питанја у вези са амбалажом. Доказаћемо вредност нашег односа тако што ћемо бити најболји у ономе што будемо радили.


Наши производи су наш живот

Бићемо произвођач са ниским трошковима и пружалац врхунских услуга у нашим пословним сегментима. Ствараћемо иновације, користећи своју памет и креативност, у цилју обезбеђиванја болјих решенја. Усредсредићемо се на области у којима можемо бити најболји и применјиваћемо своју стручност да бисмо били још болји.

Наши акционари су наша подршка

Посао ћемо водити на етичан и транспарентан начин. Установићемо строге финансијске цилјеве, који ће покретати наше пословне одлуке и мерити наш напредак. Борићемо се да достигнемо поштен повратни ниво и одржаваћемо поверенје код инвеститора.

Наша позорница је свет. Наше заједнице и наша средина су наше кулисе

Бићемо савестан грађанин света, сусед у заједници који је увек спреман да помогне и одговоран пружалац природних ресурса на землји.