Magyar English Deutsch Roman Serbian Horvat

Naše najvažnije vrijednosti

Naši ljudi su naša prošlost, sadašnjost i budućnost

Poštovaćemo način rada kompanije Greif i razvijaćemo svoju bogatu povijest u ovoj kompaniji, koja je izuzetno mjesto za rad. Poslovaćemo u okvirima kulture integriteta i poštovanja. Održavaćemo sigurnu radnu sredinu. Privlačićemo i njegovati odgovornu, sposobnu, efikasnu i moćnu radnu snagu. Pružaćemo prilike za isticanje i usavršavanje. Komuniciraćemo. Slušaćemo.

Naši klijenti su razlog našeg poslovanja

Ispunjavaćemo obećanja data klijentima. Bićemo sinonim za kvalitet i usluge. Rješavaćemo njihova pitanja u vezi sa ambalažom. Dokazaćemo vrijednost našeg odnosa tako što ćemo biti najbolji u onome što budemo radili.

Naši proizvodi su naš život

Bićemo proizvođač sa niskim troškovima i pružalac usluga u našim poslovnim segmentima. Stvaraćemo inovacije, koristeći svoju pamet i kreativnost, u cilju ostvarivanja boljih rješenja. Koncentrirat ćemo se na oblasti u kojima možemo biti najbolji i primjenivaćemo svoju stručnost da bismo bili još bolji.

Naši akcionari su naša podrška

Posao ćemo voditi na etičan i transparentan način. Ustanovićemo stroge finansijske ciljeve, koji će pokretati naše poslovne odluke i mjeriti naš napredak. Borićemo se da dostignemo pošten povratni nivo i održavaćemo povjerenje kod investitora.

Naša pozornica je svijet. Naše zajednice i naša sredina su naše kulise.

Bićemo savjestan građanin svijeta, susjed u zajednici koji je uvijek spreman da pomogne i odgovoran pružalac prirodnih resursa na zemlji.