Magyar English Deutsch Roman Serbian Horvat

Лименe бачвe

Лимена бачва са чеповима 216,5 л

Идеална солуција за пакованје у петрохемијској, хемијској, фармацеутској и прехрамбеној индустрији.

Бачве су ослонац Грајфове индустрије амбалаже и сервисних активности. Широк асортиман лимених бачава одговара високим захтевима пакованја наметнутим од стране петрохемијске, хемијске, фармацеутске и прехрамбене индустрије. Пакованје је произведено најновијом производном технологијом, тестиран и усаглашен са УН стандардима, те гарантује оптималну заштиту за широк асортиман опасних и безопасних материја која се пакују.

Челик

Хладно валјани челични лим према ЕН 101130 / EН 10131 или еквивалентним стандардима.

Затваранје

Два „Tri-Sure® 4S®“ чепа, „Г2” i Г3/4” израђена по „ISO 15750” интернационалном стандарду. Ови чепови могу бити пломбирани „Tab-Seal®“ пломбама, фарбана неутрално или у бојама и дизајну купца. Чепови су израђена према Грајфовом стандарду са „4S®“ заптивачем високе перформансе.

Затваранје

Два „Tri-Sure® 4S®“ чепа, „Г2” i Г3/4” израђена по „ISO 15750” интернационалном стандарду. Ови чепови могу бити пломбирани „Tab-Seal®“ пломбама, фарбана неутрално или у бојама и дизајну купца. Чепови су израђена према Грајфовом стандарду са „4S®“ заптивачем високе перформансе.

 • Грајфове лимене бачве са чеповима су ускладјена са строгим УН стандардима за пакованје опасних и безопасних материја у амбалажне групе I, II i III.
   
 • Грајфобе лимене бачве могу бити произведена и са „Spiraltainer®“ конфигурацијом омотача. Та комбинација је супериорно вакумски отпорна и са погодном изведбом за пакованје у стандардне товарне контејнере, са величином од 20 и 40 стопа.
   
 • Вертикални спој је електрошавно заварен. Данце и поклопац су заварени за бачву „Spiralon®“ саставом – троструки вар који гарантује високе перформансе.
   
 • Грајфове бачве могу бити произведене са унутрашнјом заштитом епоксид-фенолног лака која је на воденој бази. Грајф својим купцима нуди техничку помоћ у одређиванју идеалног премаза за нјихове специфичне потребе да би осигурали заштиту производа и компатибилност.
   
 • Грајф нуди различите комбинације деблјине лима, покривајући захтеве УН карактеристика  за практично све типове материја.
   
 •  Грајфове бачве су сертификоване од стране независних института за тестиранје и усклађена са УН препорукама те транспортном регулативом као што су РИД/АДР/ИМДГ/ИАТА.
   
 • Глобално, Грајф се стандардизовао са интернационалним РАЛ системом боја за сполјашнју завршну обраду бачви да би обезбедио конзистентну квалитету широм света.
   
 • Алтернативно, бачве могу бити фарбане и у својственом корпоративном дизајну и бојама. Лого и текст могу бити нанети на среднју трећину омотача бачви као заштитни знак.

Монтажа

Грајфово „Spiralon®“ троструко пертлованје гарантује сигурност.

Стандарди

ЕН 210

Унутрашнја заштита

Ако обичне бачве нису погодна за ваш захтев, Грајф може нанети епоксид-фенолни лак заштиту на бази воде.

Сполјашнја заштита и декорисанје

Боје су сагласне са Грајвовим РАЛ стандардом (или са посебном спецификацијом купца).
Опције: Вишебојна бачва са једнобојним логом на средини омотача.

 

„RDL, Spiralon, Tri-Sure, 4S, Tab-Seal“ су заштитни знаци Грајфа