Magyar English Deutsch Roman Serbian Horvat

Лименe бачвe

Лимена бачва са поклопцем 213 л

Идеална солуција за пакованје у петрохемијској, хемијској, фармацеутској и прехрамбеној индустрији

Бачве су ослонац Грајфове индустрије амбалаже и сервисних активности. Широк асортиман лимених бачава одговара високим захтевима пакованја наметнутим од стране петрохемијске, хемијске, фармацеутске и прехрамбене индустрије. Пакованје је произведено најновијом производном технологијом, тестиран и усаглашен са УН стандардима, те гарантује оптималну заштиту за широк асортиман опасних и безопасних материја која се пакују.

Челик

Хладно валјани челични лим према ЕН 101130 / EН 10131 или еквивалентним стандардима.

Затваранје

Стезни прстен за затваранје: од поцинкованог челика. Два „Tri-Sure® 4S®“ Г2 i Г3/4 чепа су произведена по интернационалном „ISO 15750” стандарду. Ови чепови могу бити пломбирани „Tab-Seal®“ пломбама, фарбана неутрално или у бојама и дизајну купца. Чепови су израђена према Грајфовом стандарду са „4S®“ заптивачем високе перформансе.

Конструкција

Омотач: електрично заварен лонгитудиналним варом. Испод 1 мм са 2 x 3 набора који обезбеђују оптималну отпорност.

 

 • Грајфове лимене бачве са поклопцем су ускладјена са строгим УН стандардима за пакованје опасних и безопасних материја у амбалажне групе I, II i III. Стандардни капацитет је 213 литара.
   
 • Стандардне бачве са поклопцем имају максимални пречник 610 мм уклјучујући и прстен за затваранје.
   
 • Вертикални спој је електрошавно заварен. Данце и поклопац су заварени за бачву „Spiralon®“ саставом – троструки вар који гарантује високе перформансе.
   
 • Бачве су произведена са стандардним померајућим поклопцем и стезним прстеном за затваранје. Могуће су разне допунске опције заптивача и прстена за затваранје. За оптималниу сигурност померлјиви поклопац такође може бити произведен са  Г2 i Г3/4 „Tri-Sure® 4S®” чеповима, који такође могу бити пломбирани „Tri-Sure®“ пломбама.
   
 • Бачве са поклопцем су тестиране, dа би висок степен сигурности у транспорту и манипулацији био загарантован.
   
 • Грајфове бачве могу бити произведене са унутрашнјом заштитом епоксид-фенолног лака која је на воденој бази. Грајф својим купцима нуди техничку помоћ у одређиванју идеалног премаза за нјихове специфичне потребе да би осигурали заштиту производа и компатибилност.
   
 • Грајф нуди различите комбинације деблјине лима, покривајући захтеве УН карактеристика  за практично све типове материја.
   
 • Грајфове бачве су сертификоване од стране независних института за тестиранје и усклађена са УН препорукама те транспортном регулативом као што су РИД/АДР/ИМДГ/ИАТА.
   
 • Глобално, Грајф се стандардизовао са интернационалним РАЛ системом боја за сполјашнју завршну обраду бачви да би обезбедио конзистентну квалитету широм света.
   
 • Алтернативно, бачве могу бити фарбане и у својственом корпоративном дизајну и бојама. Лого и текст могу бити нанети на среднју трећину омотача бачви као заштитни знак.

Монтажа

Грајфово „Spiralon®“ троструко пертлованје гарантује сигурност.

Стандарди

EН 209

Унутрашнја заштита

Ако обичне бачве нису погодна за ваш захтев, Грајф може нанети епоксид-фенолни лак заштиту на бази воде.

Сполјашнја заштита и декорисанје

Боје су сагласне са Грајвовим РАЛ стандардом (или са посебном спецификацијом купца).
Опције: Вишебојна бачва са једнобојним логом на средини омотача.

„RDL, Spiralon, Tri-Sure, 4S, Tab-Seal“ су заштитни знаци Грајфа